SPRING SALE! Shop by your favorite categories: Edo era | Meiji era | Shin-hanga | Contemporary
Yoshitoshi's 100 moon | Kuniyoshi's 47 ronin | Fine woodblock reprints

Fuji Arts Catalog

Flexible, Low-Cost Shipping!

Other Info

Meiji Era, 1868 - 1912: Yoshitoshi

Filtered By:

Sort Order:
148 matches found
Item   Price Bidding Details
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k379/002k379f.jpg
Storm: Nakamura Shikan III as Watanabe no Tsuna, 1876
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Rare series. great Yoshitoshi design
Bid: $835.00
or
Buy: $955.00

Standard Auction
Bids: 0
Ends: 6d 14h 4m569097
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k379/001k379f.jpg
Evening Dew: Ichikawa Danjuro IX as Saito Kuranosuke Toshizo, 1876
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Rare series. great Yoshitoshi design
Bid: $635.00
or
Buy: $685.00

Standard Auction
Bids: 0
Ends: 6d 14h 3m569037
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k375/190k375f.jpg
Okatsu of the Obana Clan, 1887
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Charming beauty portrait
Bid: $235.00
or
Buy: $285.00

Standard Auction
Bids: 0
Ends: 6d 13h 50m568257
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k375/186k375f.jpg
Amused: the appearance of a high ranking maid of the Bunsei era, No. 9
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Bid: $425.00
or
Buy: $485.00

Standard Auction
Bids: 0
Ends: 6d 13h 34m567297
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k373/302k373f.jpg
The Tongue-cut Sparrow, circa 1886
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Bid: $495.00
or
Buy: $575.00

Standard Auction
Bids: 0
Ends: 5d 13h 9m479397
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k376/158k376f.jpg
Tomoe Gozen, Wife of Kiso Yoshinaka, Defeating Uchida Saburo, 1865
Yoshitoshi (active circa 1840 - 1880)
Great design from a rare, early Yoshitoshi series
Bid: $785.00
or
Buy: $875.00

Standard Auction
Bids: 0
Ends: 5d 13h 1m478917
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k376/157k376f.jpg
Okuma of the Shirokiya, 1886
Yoshitoshi (active circa 1840 - 1880)
Bid: $335.00
or
Buy: $395.00

Standard Auction
Bids: 0
Ends: 5d 13h 0m478857
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k379/215k379f.jpg
Kira Kazusanosuke Minamoto no Yoshihide
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Fuji Arts Special Auction - Original Yoshitoshi opening at $59!
Bid: $59.00
Standard Auction
Bids: 0
Ends: 4d 14h 2m396177
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k379/214k379f.jpg
Hara Soemon Taira no Mototoki
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Fuji Arts Special Auction - Original Yoshitoshi opening at $59!
Bid: $59.00
Standard Auction
Bids: 0
Ends: 4d 14h 1m396117
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k379/213k379f.jpg
Asano Takumi no kami Minamoto no Naganori
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Fuji Arts Special Auction - Original Yoshitoshi opening at $59!
Bid: $59.00
Standard Auction
Bids: 0
Ends: 4d 14h 0m396057
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k378/235k378f.jpg
Yokokawa Kanpei Fujiwara no Munenori
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Fuji Arts Special Auction - Original Yoshitoshi opening at $59!
Bid: $59.00
Standard Auction
Bids: 0
Ends: 4d 13h 59m395997
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k378/234k378f.jpg
Chikamatsu Kanroku Minamoto no Yukishige
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Fuji Arts Special Auction - Original Yoshitoshi opening at $59!
Bid: $59.00
Standard Auction
Bids: 0
Ends: 4d 13h 58m395937
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k378/232k378f.jpg
Kurahashi Densuke Kiyowara Takeyuki
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Fuji Arts Special Auction - Original Yoshitoshi opening at $59!
Bid: $59.00
Standard Auction
Bids: 0
Ends: 4d 13h 57m395877
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k378/229k378f.jpg
Otaka Gengo Minamoto no Tadao
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Fuji Arts Special Auction - Original Yoshitoshi opening at $59!
Bid: $59.00
Standard Auction
Bids: 0
Ends: 4d 13h 56m395817
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k378/228k378f.jpg
Muramatsu Sandayu Fujiwara no Takanao
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Fuji Arts Special Auction - Original Yoshitoshi opening at $59!
Bid: $59.00
Standard Auction
Bids: 0
Ends: 4d 13h 55m395757
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k378/226k378f.jpg
Hazama Kihei Fujiwara no Mitsunobu
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Fuji Arts Special Auction - Original Yoshitoshi opening at $59!
Bid: $59.00
Standard Auction
Bids: 0
Ends: 4d 13h 54m395697
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k377/228k377f.jpg
Ichikawa Danjuro IX as Benkei in the Play Kanjincho, 1890
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Yoshitoshi masterwork triptych!
Bid: $3925.00
or
Buy: $4350.00

Standard Auction
Bids: 0
Ends: 4d 13h 37m394677
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k378/206k378f.jpg
Saito Toshimitsu Wrestling under Water
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Rare Children's Achievements series
Bid: $195.00
or
Buy: $245.00
Standard Auction
Bids: 0
Ends: 3d 13h 9m306597
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k378/205k378f.jpg
Hiyoshimaru Demands an Apology from Hachisuka Koroku on Yahagi Bridge
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Rare Children's Achievements series
Bid: $195.00
or
Buy: $245.00
Standard Auction
Bids: 0
Ends: 3d 13h 8m306537
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k378/204k378f.jpg
Young Monk Dragging Severed Heads
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Rare Children's Achievements series
Bid: $195.00
or
Buy: $245.00
Standard Auction
Bids: 0
Ends: 3d 13h 7m306477
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k378/203k378f.jpg
The Soga Brothers Practicing Swordsmanship in the Snow
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Rare Children's Achievements series
Bid: $195.00
or
Buy: $245.00
Standard Auction
Bids: 0
Ends: 3d 13h 6m306417
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k378/202k378f.jpg
Boy Attacking a Monk
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Rare Children's Achievements series
Bid: $195.00
or
Buy: $245.00
Standard Auction
Bids: 0
Ends: 3d 13h 5m306357
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k378/201k378f.jpg
Kumawakamaru Leaping from Bamboo
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Rare Children's Achievements series
Bid: $195.00
or
Buy: $245.00
Standard Auction
Bids: 0
Ends: 3d 13h 4m306297
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k378/200k378f.jpg
Asahina Saburo Pulling Soga Goro's Armor
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Rare Children's Achievements series
Bid: $195.00
or
Buy: $245.00
Standard Auction
Bids: 0
Ends: 3d 13h 3m306237
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k378/199k378f.jpg
Taira no Atsumori Watching the Moon
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Rare Children's Achievements series
Bid: $195.00
or
Buy: $245.00
Standard Auction
Bids: 0
Ends: 3d 13h 2m306177
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k378/198k378f.jpg
Hideyoshi Watching the Infant Fukushima Ichimatsu Dragging a Mortar
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Rare Children's Achievements series
Bid: $195.00
or
Buy: $245.00
Standard Auction
Bids: 0
Ends: 3d 13h 1m306117
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k373/301k373f.jpg
The Fourteenth of the Line - Lord Iemochi (Shotoku-in)
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Opening at $25 only! Any high bid wins, values to $1,000!
Bid: $102.00 Standard Auction
Bids: 7
Ends: 2d 14h 38m225537
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k378/133k378f.jpg
Three Deaths at Kawanakajima, 1867
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Dramatic Yoshitoshi musha-e triptych, first time offered
Bid: $1265.00
or
Buy: $1425.00
Standard Auction
Bids: 0
Ends: 2d 13h 6m220017
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k381/050k381f.jpg
The Moment of Death of Takamori and His Followers at Castle Mountain, 1877
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Fuji Arts Special Auction - Original Yoshitoshi opening at $89!
Bid: $89.00 Standard Auction
Bids: 0
Ends: 1d 14h 4m137097
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k381/049k381f.jpg
Hideyoshi Advances Prince Samboshi during a Ceremony at Daitoku-ji
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Fuji Arts Special Auction - Original Yoshitoshi opening at $89!
Bid: $89.00 Standard Auction
Bids: 1
Ends: 1d 14h 3m137037
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k381/048k381f.jpg
Kusunoki Bids His Son Farewell
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Fuji Arts Special Auction - Original Yoshitoshi opening at $89!
Bid: $91.00 Standard Auction
Bids: 3
Ends: 1d 14h 2m136977
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k381/047k381f.jpg
Tarawaya Toda and a Dragon
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Fuji Arts Special Auction - Original Yoshitoshi opening at $89!
Bid: $102.00 Standard Auction
Bids: 3
Ends: 1d 14h 1m136917
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k381/046k381f.jpg
Ono no Komachi Praying for Rain
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Fuji Arts Special Auction - Original Yoshitoshi opening at $89!
Bid: $89.00 Standard Auction
Bids: 0
Ends: 1d 14h 0m136857
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k381/045k381f.jpg
The Woman Tomoe
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Fuji Arts Special Auction - Original Yoshitoshi opening at $89!
Bid: $200.00 Standard Auction
Bids: 17
Ends: 1d 13h 59m136797
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k381/044k381f.jpg
The Wife of Akechi Mitsuhide
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Fuji Arts Special Auction - Original Yoshitoshi opening at $89!
Bid: $153.00 Standard Auction
Bids: 6
Ends: 1d 13h 58m136737
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k381/043k381f.jpg
Murasaki Shikibu
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Fuji Arts Special Auction - Original Yoshitoshi opening at $89!
Bid: $227.00 Standard Auction
Bids: 56
Ends: 1d 13h 57m136677
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k381/042k381f.jpg
Ome Shushiki
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Fuji Arts Special Auction - Original Yoshitoshi opening at $89!
Bid: $107.00 Standard Auction
Bids: 3
Ends: 1d 13h 56m136617
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k381/041k381f.jpg
Chiyojo by a Mosquito Net
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Fuji Arts Special Auction - Original Yoshitoshi opening at $89!
Bid: $95.00 Standard Auction
Bids: 2
Ends: 1d 13h 55m136557
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k381/040k381f.jpg
Matsushima no Tsubone
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Fuji Arts Special Auction - Original Yoshitoshi opening at $89!
Bid: $103.00 Standard Auction
Bids: 3
Ends: 1d 13h 54m136497
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k381/039k381f.jpg
Asaoka
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Fuji Arts Special Auction - Original Yoshitoshi opening at $89!
Bid: $95.00 Standard Auction
Bids: 2
Ends: 1d 13h 53m136437
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k381/038k381f.jpg
Usugumo
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Fuji Arts Special Auction - Original Yoshitoshi opening at $89!
Bid: $103.00 Standard Auction
Bids: 5
Ends: 1d 13h 52m136377
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k381/037k381f.jpg
Oiko
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Fuji Arts Special Auction - Original Yoshitoshi opening at $89!
Bid: $182.00 Standard Auction
Bids: 6
Ends: 1d 13h 51m136317
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k381/036k381f.jpg
Kumawakamaru Leaping from Bamboo; Saito Toshimitsu Wrestling under Water
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Fuji Arts Special Auction - Original Yoshitoshi opening at $89!
Bid: $89.00 Standard Auction
Bids: 0
Ends: 1d 13h 50m136257
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k381/035k381f.jpg
A Geisha Who Does Her Work Well Leaving a Client; A Fickle Geisha Staying on with a Client
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Fuji Arts Special Auction - Original Yoshitoshi opening at $89!
Bid: $89.00 Standard Auction
Bids: 0
Ends: 1d 13h 49m136197
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k381/034k381f.jpg
Tomita Nobutaka and His Wife, Ukita
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Fuji Arts Special Auction - Original Yoshitoshi opening at $89!
Bid: $204.00 Standard Auction
Bids: 10
Ends: 1d 13h 48m136137
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k381/033k381f.jpg
Fujiwara no Narihira in a Storm
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Fuji Arts Special Auction - Original Yoshitoshi opening at $89!
Bid: $89.00 Standard Auction
Bids: 1
Ends: 1d 13h 47m136077
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k381/032k381f.jpg
Osono Attacking Keyamura Rokusuke, 1881
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Fuji Arts Special Auction - Original Yoshitoshi opening at $89!
Bid: $89.00 Standard Auction
Bids: 1
Ends: 1d 13h 46m136017
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k381/031k381f.jpg
Governor Hideyoshi Cuts a Melon, 1881
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Fuji Arts Special Auction - Original Yoshitoshi opening at $89!
Bid: $89.00 Standard Auction
Bids: 1
Ends: 1d 13h 45m135957
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k381/030k381f.jpg
Kusunoki Tatewaki Masatsura Rescuing Ben no Naishi, 1881
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Fuji Arts Special Auction - Original Yoshitoshi opening at $89!
Bid: $89.00 Standard Auction
Bids: 1
Ends: 1d 13h 44m135897
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k381/029k381f.jpg
Policeman Rescuing a Young Woman from Being Drowned by Her Brothers, Who Were Offended by Her Delinquent Behavior
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Fuji Arts Special Auction - Original Yoshitoshi opening at $89!
Bid: $89.00 Standard Auction
Bids: 1
Ends: 1d 13h 43m135837
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k381/028k381f.jpg
Ichikawa Danjuro IX as Benkei in Kanjincho, 1887
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Fuji Arts Special Auction - Original Yoshitoshi opening at $89!
Bid: $97.00 Standard Auction
Bids: 2
Ends: 1d 13h 42m135777
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k381/027k381f.jpg
The Actor Nakamura Shikan and his Wife, 1886
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Fuji Arts Special Auction - Original Yoshitoshi opening at $89!
Bid: $89.00 Standard Auction
Bids: 1
Ends: 1d 13h 41m135717
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k381/026k381f.jpg
Nishigori Takekiyo Painting, 1887
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Fuji Arts Special Auction - Original Yoshitoshi opening at $89!
Bid: $89.00 Standard Auction
Bids: 0
Ends: 1d 13h 40m135657
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k381/025k381f.jpg
Isobayashi Taii on Horseback by Castle Gate with Falling Stones, 1886
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Fuji Arts Special Auction - Original Yoshitoshi opening at $89!
Bid: $89.00 Standard Auction
Bids: 0
Ends: 1d 13h 39m135597
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k381/024k381f.jpg
Kawase's Wife Holding a Dagger, 1888
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Fuji Arts Special Auction - Original Yoshitoshi opening at $89!
Bid: $89.00 Standard Auction
Bids: 0
Ends: 1d 13h 38m135537
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k380/023k380f.jpg
Chronicles of the Toyotomi Clan: The Naval Attack on Takamatsu Castle, 1867
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Fantastic Yoshitoshi musha-e triptych
Bid: $2950.00
or
Buy: $3425.00
Standard Auction
Bids: 0
Ends: 13h 32m48777
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k375/104k375f.jpg
Toyotomi Hideyoshi and Kato Kiyomasa, 1876
Yoshitoshi (active circa 1840 - 1880)
Great warrior series, beautiful condition
Bid: $355.00
or
Buy: $435.00
Standard Auction
Bids: 0
Ends: 12h 57m46677
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k375/103k375f.jpg
Minamoto no Yoshitomo Battling Osada Kagemune in Owari Province, 1879
Yoshitoshi (active circa 1840 - 1880)
Great warrior series, beautiful condition
Bid: $355.00
or
Buy: $435.00
Standard Auction
Bids: 0
Ends: 12h 56m46617
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k373/300k373f.jpg
Carp beneath Wisteria, 1889
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Fine Yoshitoshi masterwork triptych
$3250.00
$2275.96
Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k370/221k370f.jpg
March: Nagao of Bishuro beneath a Cherry Tree in the Yoshiwara, 1880
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Lovely spring beauty portrait, rarely seen series
$575.00
$402.96
Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k369/198k369f.jpg
The Great Battle between the Genji and Heike at Yashima, 1881
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Terrific Yoshitoshi warrior triptych
$1225.00
$735.95
Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k375/047k375f.jpg
Itsukushima Moon
Yoshitoshi (1839 - 1892)
$725.00
$580.97
Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k375/046k375f.jpg
Lady Gosechi
Yoshitoshi (1839 - 1892)
$525.00
$367.96
Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k375/043k375f.jpg
The Moon of the Moor
Yoshitoshi (1839 - 1892)
$825.00
$577.96
Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k375/041k375f.jpg
Saga Moor Moon
Yoshitoshi (1839 - 1892)
$725.00
$435.95
Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k375/040k375f.jpg
Shizu Peak Moon
Yoshitoshi (1839 - 1892)
$950.00
$760.97
Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k375/038k375f.jpg
Suzaku Gate Moon
Yoshitoshi (1839 - 1892)
$950.00
$760.97
Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k346/090k346f.jpg
Moon of the Five Aspects, 1867
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Famous Gojo Battle scene with tengu
$2950.00
$2065.96
Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k369/224k369f.jpg
The Lonely House at Adachigahara in Oshu, 1885
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Iconic, rare Yoshitoshi diptych
$12500.00
$8750.96
Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k368/256k368f.jpg
The Great Battle of Komakiyama from the Taiheiki, 1865
Yoshitoshi (1839 - 1892)
$865.00
$519.95
Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k373/337k373f.jpg
Moon through a Bamboo Lattice Window
Yoshitoshi (1839 - 1892)
$525.00
$367.96
Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k373/336k373f.jpg
The Moon's Inner Vision
Yoshitoshi (1839 - 1892)
$925.00
$647.96
Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k373/334k373f.jpg
Moon of the Third Hour
Yoshitoshi (1839 - 1892)
$950.00
$665.96
Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k373/331k373f.jpg
The Moon of Ogurusu in Yamashiro
Yoshitoshi (1839 - 1892)
$625.00
$437.96
Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k373/326k373f.jpg
Glimmering Whiteness
Yoshitoshi (1839 - 1892)
$525.00
$367.96
Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k373/325k373f.jpg
Gen'i in Thought
Yoshitoshi (1839 - 1892)
$675.00
$405.95
Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k373/324k373f.jpg
Dawn Moon of the Shinto Rites
Yoshitoshi (1839 - 1892)
$575.00
$402.96
Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k373/323k373f.jpg
Chofu Village Moon
Yoshitoshi (1839 - 1892)
$475.00
$237.94
Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k373/321k373f.jpg
Akazome Emon Viewing the Moon
Yoshitoshi (1839 - 1892)
$625.00
$437.96
Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k373/320k373f.jpg
Moon of the Lonely House
Yoshitoshi (1839 - 1892)
$875.00
$525.95
Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k373/315k373f.jpg
Sumiyoshi Full Moon
Yoshitoshi (1839 - 1892)
$725.00
$507.96
Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k373/314k373f.jpg
Seson Temple Moon
Yoshitoshi (1839 - 1892)
$575.00
$287.94
Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k373/313k373f.jpg
Received Back into Moon Palace
Yoshitoshi (1839 - 1892)
$695.00
$347.94
Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k373/312k373f.jpg
Mount Miyaji Moon
Yoshitoshi (1839 - 1892)
$725.00
$435.95
Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k367/217k367f.jpg
Relaxed: the appearance of a Kyoto geisha during the Kansei era, No. 2
Yoshitoshi (1839 - 1892)
One of the great designs from the series
$785.00
$549.96
Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k367/218k367f.jpg
Drowsy: the appearance of a harlot of the Meiji era, No. 30
Yoshitoshi (1839 - 1892)
One of the great designs from the series
$785.00
$549.96
Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k367/221k367f.jpg
Brave Birds on the First Day of the Cock, 1865
Yoshitoshi (1839 - 1892)
A very rare Yoshitoshi diptych, low price!
$655.00
$393.95
Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k367/014k367f.jpg
The Attack on Great Elder Ii Naosuke outside the Sakuradamon on Ansei 5:3:3, 1873
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Beautiful double triptych
$3850.00
$3080.97
Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k366/075k366f.jpg
The Demon of Rashomon Retrieves Her Arm, 1885
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Great supernatural image, beautifully detailed with burnishing and embossing
$1150.00
$805.96
Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k365/021k365f.jpg
The Shogun Tsunayoshi Teaches Osame to Be a Courtesan
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Handsome Eastern Brocade series with beautiful embossed detail
$585.00
$409.96
Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k365/020k365f.jpg
Lady Ejima and the Actor Ikushima Shingoro, 1886
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Handsome Eastern Brocade series with beautiful embossed detail
$585.00
$409.96
Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k331/103k331f.jpg
The Empress at the Railway Station in Nishikyo, 1876
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Interesting Yoshitoshi imperial scene
$395.00
$237.95
Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k282/163k282f.jpg
The Brave Fight of Shimura Seizo at the Great Battle of Aneganami from the Taiheiki, 1868
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Early Yoshitoshi warrior triptych, beautifully printed
$950.00
$570.95
Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k363/149k363f.jpg
The Death in Action of Musashi Goro Sadayo at the Battle of Karashima in the Earlier Taiheiki, 1864
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Terrific early Yoshitoshi samurai triptych
$2275.00
$1365.95
Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k362/095k362f.jpg
Masakiyo Captures the Wild Tiger, 1864
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Great Yoshitoshi design!
$1225.00
$735.95
Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k361/300k361f.jpg
Clearing Weather of the Togakushi: Taira no Koremori Ason, 1868
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Stunning, fantastic Yoshitoshi triptych image
$3975.00
$3180.97
Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k360/285k360f.jpg
Saigo Takamori Attacking the Dragon Castle, 1877
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Fantastic, dramatic Yoshitoshi triptych
$4250.00
$2550.95
Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k359/097k359f.jpg
The Taiwan News: Attack on Sekimon and the Subjugation of Botansha, 1874
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Unusual historic subject
$995.00
$696.96
Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k359/096k359f.jpg
Osaka War Chronicle, 1873
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Great historical musha-e triptych
$950.00
$665.96
Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k320/227k320f.jpg
Ushiwaka and Benkei Dueling on Gojo Bridge: An Episode from the Chronicles of Yoshitsune, 1881
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Rare, dramatic Yoshitoshi triptych masterwork!
$5450.00
$4905.98
Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k365/041k365f.jpg
The Cry of the Fox
Yoshitoshi (1839 - 1892)
$4625.00
$3700.97
Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k358/069k358f.jpg
The Great Battle of Yamazaki, 1865
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Lively samurai triptych
$1250.00
$750.95
Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k357/115k357f.jpg
Empress Jingu Lands in Korea, 1879
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Iconic Yoshitoshi triptych
$775.00
$542.96
Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k362/306k362f.jpg
The Courtesan Takao
Yoshitoshi (1839 - 1892)
$425.00
$255.95
Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k362/305k362f.jpg
Mount Otowa Moon
Yoshitoshi (1839 - 1892)
$425.00
$255.95
Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k362/304k362f.jpg
An Iron Cauldron and the Moon at Night
Yoshitoshi (1839 - 1892)
$425.00
$212.94
Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k362/303k362f.jpg
Moon of Enlightenment
Yoshitoshi (1839 - 1892)
$725.00
$435.95
Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k356/096k356f.jpg
The Bloody Fight between Two Brave Warriors at the Great Battle of Shizugatake, 1863
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Terrific early Yoshitoshi warrior triptych with beautiful color
$975.00
$682.96
Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k359/227k359f.jpg
Monkey Music Moon
Yoshitoshi (1839 - 1892)
$425.00
$212.94
Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k359/169k359f.jpg
Mount Ji Ming Moon
Yoshitoshi (1839 - 1892)
$875.00
$612.96
Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k359/068k359f.jpg
One Hundred Aspects of the Moon Table of Contents
Yoshitoshi (1839 - 1892)
$325.00
$195.95
Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k358/263k358f.jpg
Moon and Smoke
Yoshitoshi (1839 - 1892)
$2300.00
$1610.96
Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k358/262k358f.jpg
Mountain Moon after Rain
Yoshitoshi (1839 - 1892)
$1350.00
$810.95
Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k358/253k358f.jpg
Ishiyama Moon
Yoshitoshi (1839 - 1892)
$950.00
$570.95
Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k358/252k358f.jpg
Moon of the Southern Sea
Yoshitoshi (1839 - 1892)
$625.00
$375.95
Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k358/251k358f.jpg
Joganden Moon
Yoshitoshi (1839 - 1892)
$625.00
$375.95
Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k358/247k358f.jpg
Huai River Moon
Yoshitoshi (1839 - 1892)
$425.00
$212.94
Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k358/259k358f.jpg
Moon of the Enemy's Lair
Yoshitoshi (1839 - 1892)
$625.00
$437.96
Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k358/240k358f.jpg
The Moon of Yamaki Mansion
Yoshitoshi (1839 - 1892)
$1175.00
$1057.98
Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k358/239k358f.jpg
Spirit of the Plum Tree
Yoshitoshi (1839 - 1892)
$725.00
$507.96
Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k358/237k358f.jpg
Theater District Dawn Moon
Yoshitoshi (1839 - 1892)
$725.00
$435.95
Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k358/234k358f.jpg
Shadows of the Pine Branches
Yoshitoshi (1839 - 1892)
$625.00
$437.96
Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k358/231k358f.jpg
Musashi Plain Moon
Yoshitoshi (1839 - 1892)
$4150.00
$3320.97
Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k358/230k358f.jpg
Chang E Flees to the Moon
Yoshitoshi (1839 - 1892)
$725.00
$507.96
Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k352/180k352f.jpg
Parting after a Short Sleep, 1860
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Rare, early Yoshitoshi triptych
$2950.00
$2065.96
Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k357/034k357f.jpg
Jade Rabbit
Yoshitoshi (1839 - 1892)
$4750.00
$3325.96
Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k357/033k357f.jpg
The Yugao Chapter from 'The Tale of Genji'
Yoshitoshi (1839 - 1892)
$6850.00
$5480.97
Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k357/029k357f.jpg
Mount Yoshino Midnight Moon
Yoshitoshi (1839 - 1892)
$4150.00
$2490.95
Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k357/027k357f.jpg
Think of Love
Yoshitoshi (1839 - 1892)
$675.00
$405.95
Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k357/025k357f.jpg
A Buddhist Monk Receives Cassia Seeds on a Moonlit Night
Yoshitoshi (1839 - 1892)
$625.00
$437.96
Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k357/024k357f.jpg
Cloth-beating Moon
Yoshitoshi (1839 - 1892)
$425.00
$255.95
Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k357/023k357f.jpg
The Moon Glimmers
Yoshitoshi (1839 - 1892)
$425.00
$255.95
Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k347/048k347f.jpg
The Delivery of Food for the Troops at Otaka in Owari Province, 1875
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Great samurai triptych, first time offered
$985.00
$492.94
Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k347/219k347f.jpg
Oda Harunaga with a Page and a Lantern, 1865
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Terrific early Yoshitoshi supernatural series
$875.00
$525.95
Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k349/058k349f.jpg
Kitayama Moon
Yoshitoshi (1839 - 1892)
$1750.00
$1225.96
Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k340/287k340f.jpg
Ushiwakamaru Learns the Martial Arts from Sojobo, 1865
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Outstanding Yoshitoshi triptych
$1650.00
$1155.96
Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k340/207k340f.jpg
Descending Geese at Yahagi Bridge, 1868
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Outstanding Yoshitoshi triptych
$1375.00
$825.95
Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k344/070k344f.jpg
Moon of Kintoki's Mountain
Yoshitoshi (1839 - 1892)
$1625.00
$1137.96
Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k344/073k344f.jpg
The Moon's Invention
Yoshitoshi (1839 - 1892)
$825.00
$577.96
Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k304/265k304f.jpg
The Great Battle of Anegawa, 1866
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Great Yoshitoshi warrior triptych
$1950.00
$1365.96
Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/66k327/spread.jpg
Seven Brilliant Stars, Complete Series with 7 Prints, 1876
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Rare, complete set, fine condition
$6750.00
$5400.97
Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k320/182k320f.jpg
Moon Above the Sea at Daimotsu Bay
Yoshitoshi (1839 - 1892)
$5850.00
$4094.96
Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k320/180k320f.jpg
Inaba Mountain Moon
Yoshitoshi (1839 - 1892)
$2950.00
$2065.96
Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k252/132k252f.jpg
Cassia Tree Moon
Yoshitoshi (1839 - 1892)
$675.00
$472.96
Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k283/167k283f.jpg
Rainy Moon
Yoshitoshi (1839 - 1892)
$675.00
$540.97
Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k296/131k296f.jpg
Fujiwara Playing the Flute by Moonlight
Yoshitoshi (1839 - 1892)
Rare original - Yoshitoshi's undisputed masterwork triptych!
$22500.00
$20250.98
Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k301/205k301f.jpg
Moon of Pure Snow at Asano River
Yoshitoshi (1839 - 1892)
$2975.00
$1785.95
Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k252/128k252f.jpg
The Gion District
Yoshitoshi (1839 - 1892)
$925.00
$647.96
Fixed Price