Current Exhibitions at Fuji Arts: Yoshitoshi $89 auctions | $49 Shin-hanga auctions
Hiroshige 36 Fuji exhibition & sale | Momose exhibition & sale

Fuji Arts Catalog

Flexible, Low-Cost Shipping!

Other Info

Edo Era, 1603 - 1868: Toyokuni

Filtered By:

Sort Order:
  Previous Page | 1 2 3 4 5 All | Next Page 250 matches found
Item   Price Bidding Details
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k520/036k520f.jpg
Ryozen Hoshi (The Monk Ryozen), Poet No. 70
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
Opening at $25 only! Any high bid wins, values to $1,000!
Bid: $32.00 Standard Auction
Bids: 2
Ends: 16h 40m60021
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k520/037k520f.jpg
Road to Mount Nunobiki at Yawata Station: Nakamura Tsuruzo I as Nanba Rokuro
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
Opening at $25 only! Any high bid wins, values to $1,000!
Bid: $90.00 Standard Auction
Bids: 5
Ends: 16h 39m59961
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k520/129k520f.jpg
Sumo Wrestler Koyanagi Tsunekichi, circa 1840
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
Opening at $25 only! Any high bid wins, values to $1,000!
Bid: $56.00 Standard Auction
Bids: 5
Ends: 16h 29m59361
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k526/119k526f.jpg
Kumagai Naozane, His Wife Sagami, and Yoshitsune, 1854
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
Bid: $170.00
or
Buy: $240.00
Standard Auction
Bids: 0
Ends: 16h 11m58281
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k526/105k526f.jpg
Scene from On'atsurae Satsuma no shingata, 1856
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
Bid: $120.00
or
Buy: $170.00
Standard Auction
Bids: 0
Ends: 16h 7m58041
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k526/100k526f.jpg
Sumo Wrestler Kagamiiwa Hamanosuke, circa 1840
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
Bid: $140.00
or
Buy: $200.00
Standard Auction
Bids: 0
Ends: 16h 6m57981
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k526/099k526f.jpg
Sumo Referee, 1843
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
Bid: $90.00
or
Buy: $130.00
Standard Auction
Bids: 0
Ends: 16h 5m57921
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k525/213k525f.jpg
Yorimasa Receives Ayame no Mae as a Reward for Shooting Down the Monster Bird, 1843 - 1847
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
Bid: $85.00
or
Buy: $120.00
Standard Auction
Bids: 0
Ends: 15h 36m56181
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k523/274k523f.jpg
Seven Flourishing Grasses of the Autumn Moor, 1857
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
Bid: $225.00
or
Buy: $275.00
Standard Auction
Bids: 0
Ends: 15h 31m55881
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k523/215k523f.jpg
Sumo Wrestlers Unryu and Sakaigawa, Judge Oitekaze, and Referee Kimura Shotaro, 1854
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
Bid: $350.00
or
Buy: $430.00
Standard Auction
Bids: 0
Ends: 15h 26m55581
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k523/214k523f.jpg
Sumo Wrestler Hibikinada Tatsukichi, 1854
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
Bid: $110.00
or
Buy: $155.00
Standard Auction
Bids: 0
Ends: 15h 25m55521
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k524/014k524f.jpg
Title Page for Heroic Commoners in Kabuki in Thirty-six Large Color-printed Sheets, 1864
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
Bid: $60.00
or
Buy: $80.00
Standard Auction
Bids: 0
Ends: 15h 23m55401
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k522/173k522f.jpg
The Syllable E: Ichikawa Shinsa I as Okano Kinemon Kanehide
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
Toyokuni III Ronin prints, great designs!
Bid: $225.00
or
Buy: $295.00
Standard Auction
Bids: 0
Ends: 15h 17m55041
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k521/206k521f.jpg
The Syllable Ya: Iwai Shijaku II as Katsuta Shinzaemon Taketaka
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
Toyokuni III Ronin prints, great designs!
Bid: $225.00
or
Buy: $295.00
Standard Auction
Bids: 0
Ends: 15h 16m54981
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k521/204k521f.jpg
The Syllable Ha: Kawarazaki Gonjuro I as Otaka Gengo Tadao
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
Toyokuni III Ronin prints, great designs!
Bid: $225.00
or
Buy: $295.00
Standard Auction
Bids: 0
Ends: 15h 15m54921
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k521/203k521f.jpg
The Syllable Tsu: Sawamura Tossho II as Kanzaki Yogoro Noriyasu
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
Toyokuni III Ronin prints, great designs!
Bid: $165.00
or
Buy: $225.00
Standard Auction
Bids: 0
Ends: 15h 14m54861
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k521/202k521f.jpg
The Syllable So: Ichikawa Danjuro VIII as Horibe Yasubei Taketsune
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
Toyokuni III Ronin prints, great designs!
Bid: $225.00
or
Buy: $295.00
Standard Auction
Bids: 0
Ends: 15h 13m54801
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k521/201k521f.jpg
The Syllable Re: Ichikawa Danzo VI as Hara Souemon Motosai
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
Toyokuni III Ronin prints, great designs!
Bid: $175.00
or
Buy: $225.00
Standard Auction
Bids: 0
Ends: 15h 12m54741
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k521/200k521f.jpg
The Syllable Ne: Ichikawa Raizo V as Mase Kyudayu Masaaki
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
Toyokuni III Ronin prints, great designs!
Bid: $175.00
or
Buy: $225.00
Standard Auction
Bids: 0
Ends: 15h 11m54681
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k521/199k521f.jpg
The Syllable Ni: Ichikawa Ichizo III as Takebayashi Sadashichi Takashige
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
Toyokuni III Ronin prints, great designs!
Bid: $175.00
or
Buy: $225.00
Standard Auction
Bids: 0
Ends: 15h 10m54621
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k521/198k521f.jpg
The Syllable U: Nakamura Kantaro I as Yoshida Sawaemon Kanesada
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
Toyokuni III Ronin prints, great designs!
Bid: $155.00
or
Buy: $215.00
Standard Auction
Bids: 0
Ends: 15h 9m54561
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k521/196k521f.jpg
The Syllable I: Sawamura Sojuro III as Oishi Kuranosuke Fujiwara Yoshio
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
Toyokuni III Ronin prints, great designs!
Bid: $225.00
or
Buy: $295.00
Standard Auction
Bids: 0
Ends: 15h 8m54501
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k521/195k521f.jpg
The Syllable No: Nakamura Fukusuke I as Oishi Seizaemon Nobukiyo
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
Toyokuni III Ronin prints, great designs!
Bid: $155.00
or
Buy: $215.00
Standard Auction
Bids: 0
Ends: 15h 7m54441
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k521/194k521f.jpg
The Syllable Wi: Nakamura Shikan IV as Tomimori Sukeemon Masayori
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
Toyokuni III Ronin prints, great designs!
Bid: $165.00
or
Buy: $225.00
Standard Auction
Bids: 0
Ends: 15h 6m54381
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k521/193k521f.jpg
The Syllable Wa: Bando Hikosaburo V as Hazama Jujiro Fujiwara Mitsuoki
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
Toyokuni III Ronin prints, great designs!
Bid: $165.00
or
Buy: $225.00
Standard Auction
Bids: 0
Ends: 15h 5m54321
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k521/192k521f.jpg
The Syllable Ko: Jitsugawa Enjaku I as Ushioda Matanojo Takanori
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
Toyokuni III Ronin prints, great designs!
Bid: $165.00
or
Buy: $225.00
Standard Auction
Bids: 0
Ends: 15h 4m54261
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k520/195k520f.jpg
Fujisawa: Bando Hikosaburo V as Oguri Hangan
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
Classic Edo era series, great designs
$195.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k520/194k520f.jpg
Yoshiwara: Arashi Rikan III as Tonase
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
Classic Edo era series, great designs
$195.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k520/193k520f.jpg
Hakone: Nakamura Utaemon IV as Shimobe Fudesuke
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
Classic Edo era series, great designs
$195.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k520/191k520f.jpg
Hara: Sawamura Chojuro V as Gofukuya Jubei
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
Classic Edo era series, great designs
$195.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k520/190k520f.jpg
Seki: Iwai Hanshiro VIII as Koman
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
Classic Edo era series, great designs
$195.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k504/197k504f.jpg
Yui: Iwai Kumesaburo III as Shinobu
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
Classic Edo era series, great designs
$195.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k520/185k520f.jpg
Sato Yomoshichi, 1861
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
Rarely seen Toyokuni III kabuki series
$155.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k520/131k520f.jpg
Sumo Wrestler Tsurugizan, circa 1846
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
$195.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k520/128k520f.jpg
Sumo Wrestler Goyoboku Kumoemon I
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
$195.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k520/090k520f.jpg
Prince Genji Seeking Shelter under a Tree
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
$425.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k519/030k519f.jpg
Eastern Genji in the Seventh Month, 1860
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
$345.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k519/029k519f.jpg
Edo Geisha, circa 1827
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
$465.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k519/025k519f.jpg
Kameyama: Matsumoto Koshiro V as Akabori Mizuemon, 1857
Hiroshige (1797 - 1858) and Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
Two Brushes - Great Hiroshige collaborative series!
$345.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k519/024k519f.jpg
Kakegawa: A Country Girl, 1854
Hiroshige (1797 - 1858) and Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
Two Brushes - Great Hiroshige collaborative series!
$345.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k519/022k519f.jpg
Ishibe: Megawa Village, 1855
Hiroshige (1797 - 1858) and Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
Two Brushes - Great Hiroshige collaborative series!
$345.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k519/021k519f.jpg
Kusatsu: Ichikawa Yaozo III as Sasaki Takatsuna and Ichikawa Danjuro VI as Tanimura Kotoji, 1855
Hiroshige (1797 - 1858) and Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
Two Brushes - Great Hiroshige collaborative series!
$345.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k519/020k519f.jpg
Minakuchi: Panoramic View of Mount Iwafuri, 1855
Hiroshige (1797 - 1858) and Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
Two Brushes - Great Hiroshige collaborative series!
$345.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k519/035k519f.jpg
Evening Cool at Shijo Riverside, 1849
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
$375.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k518/222k518f.jpg
Scene from Shiranui monogatari, 1853
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
Fantastic design with giant spider web
$975.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k517/220k517f.jpg
Gathering for a Rehearsal on the Third Floor, 1860
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
$575.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k517/216k517f.jpg
Vengeance at Iga Ueno, 1859
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
$375.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k513/165k513f.jpg
Wakana no ge, Chapter 35
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
$85.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k513/164k513f.jpg
Suzumushi, Chapter 38
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
$85.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k513/162k513f.jpg
Yugiri, Chapter 39
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
$85.00 Fixed Price

  Previous Page | 1 2 3 4 5 All | Next Page